Miljöpolicy

Dessa är våra miljömål

  • Bedriva verksamheten med så begränsad miljöpåverkan som möjligt med hänsyn till ekonomiska och tekniska resurser
  • Följa gällande lagstiftning och leva upp till våra kunders miljökrav
  • Förebygga miljöpåverkan från vår verksamhet genom genom att bla minimera de negativa effekterna på miljön från våra transporter, maskiner och kemikalier